Sverige bästa landet att åldras i

Det är organisationen Help Age International som för första gången har gjort listan (Global Age Watch Index) som innefattar ett 90-tal länder. De äldres, (från 60 år), livskvalitet och levnadsvillkor mäts baserat på 13 parametrar om ekonomi, hälsa, arbete och utbildning samt så kallad äldrevänlig miljö. Sverige toppar inte någon av grupperna men ligger högt i alla så att snittet blir högst. Skälen till att Sverige är bäst för äldre förklaras med att välfärdssystemet funnits länge och att många äldre är organiserade och därmed kan hävda sina rättigheter.

Topp- listan ser ut som följer:

  1. Sverige
  2. Norge
  3. Tyskland
  4. Holland
  5. Kanada
  6. Schweiz
  7. Nya Zealand
  8. USA
  9. Island
  10. Japan