Shopping drar turister till Sverige

Det är inte vår allemansrätt eller naturen som lockar turister till Sverige – shoppingen är det som drar. Det klargjordes när turistrådet Visit Sweden visade sitt resultat från en stor undersökning.

 Visit Sweden hade frågat hela 16 000 potentiella turister från elva länder vad de ser som utmärkande för Sverige i förhållande till Danmark, Norge, Finland och Kanada.

– Många nationaliteter tycker att Sverige är bra för shopping. Särskilt tyskar, men även norrmän. Danskarna lyfter även fram barnvänligheten, säger Thomas Brül, vd för Visit Sweden.

Fransmän, ryssar, holländare och amerikaner förknippar Sverige med en hälsosam livsstil, medan finnar och britter betonar att Sverige är så ”modernt”. Spanjorerna ser svenskarna som nytänkande och italienarna lyfter fram frihet och öppenhet som signifikanta kvaliteter.

Men ingen nationalitet lyfter alltså fram naturupplevelserna eller till exempel design, mat eller kultur. Tillväxtverket redovisar att de utländska besökarna spenderade hela 106,5 miljarder kronor under 2012, varav nästan hälften på inköp av varor.

De statliga anslagen till kampanjerna för Sverigeturism har minskat så det gäller att rikta in sig på rätt budskap till rätt målgrupp, något som den här undersökningen kan bidra till.