Bidragen försvinner för riksinternaten

Om 1,5 år kommer riksinternaten i Lundsberg, Gränna och Sigtuna inte kunna ta ut extra avgifter för sina elever, eller som utbildningsminister Jan Björklund uttrycker det ”så försvinner gräddfilen”. Ärendet ska ut på remiss, men troligtvis finner det inget större politiskt motstånd, vilket innebär att avgifterna och begreppet ”riksinternat” ska plockas bort den 1 juli 2015.

 

– De får inte längre ta ut avgifter för själva undervisningen, men de får naturligtvis fortsätta att ta ut avgifter för internatboende. Skolorna ska vara öppna för alla, oavsett föräldrarnas ekonomiska förhållanden, säger Jan Björklund.

Björklund tror inte att beslutet innebär att någon av skolorna tvingas lägga ned. Grennaskolan har 37 utlandssvenska elever och för skolan innebär det, enligt rektor Mats Almlöw, en förlorad intäkt på 5,8 procent av årsomsättningen – något som skulle vara hanterbart. På de andra skolorna skulle det kunna innebära en större förlust, men dessa siffror är inte kända.

Statsbidrag fortsätter att betalas ut för utlandssvenska elevers utbildning i Sverige, så kallad skolpeng.

Utredningen innebär även en översyn om Skolinspektionens tillsynsansvar över elevhemmen.