Utländsk bakgrund bakom vart femte företag

Var femte företag i Sverige startas idag av personer med utländsk bakgrund. Särskilt unga invandrare är benägna att satsa på eget företag. Enligt rapporten som gjorts av Integrationsverket är det dubbelt så vanligt att invandrare i åldersgruppen 18 till 24 år driver företag som att inrikesfödda i samma åldersgrupp gör det. Det gäller både kvinnor och män. Även i åldersgruppen 25 till 44 år är det betydligt fler invandrare än inrikesfödda som väljer att starta eget.

Största hindren för de flesta i målgruppen är kontakter med finansiärer och kapitalanskaffning. Trots ovannämnda svårigheter finns det idag, inom hela den svenska ekonomin, cirka 85 000 invandrarägda företag som sammanlagt sysselsätter cirka 250 000 personer. Ett av dessa är IFab AB vars grundare, Milan Rupertsson, nyligen av kung Carl XVI Gustaf, belönats med priset Årets nybyggare. Milan kom till Sverige från Kongo 2010 och redan efter ett år var hon igång med sitt skogsröjningsföretag och omsatte 2,5 miljoner kronor.