UD drar ned pass-service på ambassader i Norden och Baltikum

Utrikesdepartementet har idag fattat beslut om att dra in passtillverkningen och tillverkningen av nationella id-kort på de svenska ambassaderna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius. Svenska medborgare uppmanas istället att söka nytt pass direkt på någon av polisens passexpeditioner i Sverige i samband med Sverigebesök. Svenskar i Världen beklagar neddragningsbeslutet som ytterligare försvårar situationen för utlandssvenskarna.

Beslutet verkställs efter de 1 januari 2014 så Svenskar i Världen uppmanar alla svenska medborgare boendes i dessa länder att förnya pass med kort giltighetstid under eventuella Sverigebesök i samband med julhelgerna.

Självfallet går det också att ansöka om pass hos en annan svensk utlandsmyndighet som har kvar sin fotostation och därmed möjligheten att utfärda pass. Dock är det avsevärt billigare att ansöka om pass hos svenska polisen än det är på ambassaderna (350 kronor mot 1400 kronor). De nordiska och baltiska ambassaderna kommer även fortsättningsvis att kunna lämna ut utfärdade pass och utfärda provisoriska svenska pass.

Enligt UD sker nedskärningarna av pass-servicen i Norden och Baltikum av besparingsskäl och minskade personella resurser.

 

Mer information om hur jag nu ansöker om pass
Om du är svensk medborgare och vill söka nytt ordinarie pass kan du göra detta på polisens passexpeditioner i Sverige. Du hittar mer information om vart du kan vända dig på länken här!