Studier i utlandet ska underlättas

Riksdagen har beslutat att reglerna för studiemedel för utlandsstudier ska förändras. Möjligheterna att ta studielån för undervisningsavgifter ska förbättras och det ska bli lättare att få studiemedel för språkkurser. Beloppen för studielån vid utlandsstudier blir från och med den 1 juli 2015 samma som beloppen för studier i Sverige.

 

 

Idag fastställer CSN lånebeloppen för varje land utifrån information från utlandsmyndigheter samt valuta- och kostnadsläget i respektive land. För de studerande som behöver låna mer pengar införs ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier på cirka 550 kronor per vecka.

Studerande ska också få större möjligheter att ansöka om studielån för undervisningsavgifter. Studenter vid utländska universitet ska ges möjlighet att låna upp till 324 000 kronor till undervisningsavgifter vid ett tillfälle. I dag finns en möjlighet att få 1 350 kronor i veckan i motsvarande lån. Syftet med förändringen är att studerande inte ska styras av undervisningsavgifterna när de väljer utbildning och studieland.

Studiemedel för utlandsstudier kommer att betalas ut månadsvis i förskott, precis som studiemedel för studier i Sverige. Idag betalas de ut i förskott inför varje termin. Med de nya reglerna blir det också lättare att få studiemedel för språkstudier och gymnasiestudier i utlandet, framför allt inom EU och EES.