Lönar det sig att satsa på utlandstudier?

Uppfattningen om värdet av utlandsstudier går ofta isär. För att föra upp diskussionen på en nivå där flera aktörer kan ge sin åsikt hade Svenskar i Världen och Sacos studentråd den 27 november samlat en panel bestående av Ulrica Stuart Hamilton från Utbildningsdepartementet, Lisa Emilia Svensson från Miljö- och Utrikesdepartementet, Anna-Karin Ahlflood från HR-avdelningen på Ericsson och Michael Treschow, ordförande i Svenskar i Världen och Unilever.  Och såväl den erfarna panelen som den huvudsakligen unga publiken var överens om att svaret på den frågan är JA! 

På utbildningsdepartementet ger man tummen upp för utlandsstudier och det märks inte minst genom den nya utbildningspropositionen för studiefinansiering samt ERASMUS+, det nya EU-programmet som förväntas ge över 4 miljoner européer chansen till högskole- och yrkesutbildningar, lärlingsplatser, ungdomsutbyten, volontärarbeten mm.

 

Även från det globala företaget Ericssons perspektiv underlättar det givetvis att ha internationell erfarenhet – antingen från studier eller från yrkeslivet.
– Vi har ganska bra verktyg och erfarenhet att bedöma utländska betyg, men så är ju inte fallet i små företag varför jag vill tipsa alla om att skaffa en värdering av sina betyg som kan underlätta för en blivande arbetsgivare, sade Anna-Karin Ahlflood. 

Samtliga paneldeltagare var överens om att när människor flyttar ut ur sin trygghetszon visar man mod och nyfikenhet – det är kvaliteter som är positiva vad man än vill sysselsätta sig med.

Är du intresserad av att studera utomlands och söker kontakter? Hör av dig till Svenskar i Världen som har 115 ombud i olika länder runt om i världen.