Turismen i Sverige ökade i sommar

Efter två år med vikande siffror ökade turismen i Sverige i sommar med 1,4 procent, mätt i antalet övernattningar. Det är svenskarna som i större utsträckning tagit in på hotell och campingar – en ökning med 2,7 procent. Hotellbeläggningen av utländska turister fortsatte att sjunka för tredje året i rad. Utlänningarnas övernattande minskade med 1,9 procent och framför allt var det turister från övriga Norden som uteblev.

Övernattandet ökade mest i Skåne och de totala logintäkterna uppgick till 5,6 miljarder kronor enligt Tillväxtverket.

Läs mer om

,