Hur är det att praktisera hos Svenskar i Världen?

Rebecka Öberg Rebecka Öberg bloggar om livet och praktikantjobbet på kansliet.

– Det är mycket som händer och just nu har vi avslutat arbetet med att sammanställa resolutionerna som ska lämnas vidare till Utrikesdepartementet och berörda myndigheter. Jag tycker jag lär mig nya saker hela tiden och det är spännande att sätta sig in i de olika frågorna som berör utlandssvenskar, säger Rebecka.

Du kan följa Rebeckas blogg här på hemsidan under rubriken bloggar.

Läs mer om