Sverige i toppen bland uppfinnelserika länder

Sverige ligger på andra plats bland världens mest innovativa länder. Det konstaterades i en studie som gjorts av FN, den internationella handelshögskolan Insead och Cornell University.

För andra året i rad intar Sverige platsen bland världens mest innovativa länder enligt undersökningen Global Innovation Index. Bäst på rankinglistan kommer Schweiz. Rapporten presenterades av Ban Ki-Moon inför FN:s ekonomiska och sociala råd i Genève.

– Sverige har spektakulära resultat utan några stora svagheter och är ett av världens mest innovativa länder. Landet är som en av klassens bästa elever som sitter längst fram och hänger med i allt, sade Bruno Lanvin, VD för Insead.

Särskilt bra är Sverige på att satsa på forskning och utbildning i relation till BNP, enligt studien. Möjligheterna att starta nya företag bedöms också som mycket goda och den högteknologiska utvecklingen ses som mycket hög.

Samtliga nordiska länder kommer högt upp på listan och en bidragande orsak till detta kan, enligt Lanvin, vara att länderna saknar stora råvaruresurser vilket kan förklara att man måste utveckla innovationsförmågan.