Klargörande om provisoriska pass

Vi på Svenskar i Världen har fått en del förfrågningar och klagomål rörande provisoriska pass.  I Sverige utgörs det provisoriska passet av en rosa passbok medan ett svenskt provisoriskt pass utgivet i utlandet endast är ett pappersdokument som bara gäller för en enkel resa till Sverige alt till personens bosättningsland.

På Utrikesdepartementet instämmer man i att de provisoriska passen utfärdade i utlandet innebär ett problem för utlandssvenskarna och gärna skulle se en återgång till den rosa passboken med längre giltighetstid och vidare resmöjlighet. De har dock ingen beslutsmakt rörande passfrågorna då dessa ägs av Polismyndigheten. Ambassaderna är bara ett verktyg för ”utfärdande” av pass.  Svenskar i Världen har sökt ansvarig på Polismyndigheten men fortfarande inte fått något svar på deras syn på utvecklingen. Vi återkommer med information i frågan.

Anledningen till de skärpta reglerna är det ökade missbruket och förfalskandet av pass som leder till att obehöriga kan ta sig in i landet och på UD säger man att det förstås är tråkigt när det drabbar oskyldiga och hederliga medborgare.

 

Nedan följer ett klargörande om vad som gäller för provisoriska pass:

Ett provisoriskt, tillfälligt pass utfärdas och lämnas ut direkt vid ansökan och gäller för en specifik resa. Provisoriska pass utfärdas endast på ett fåtal platser i Sverige.

Om du hastigt måste resa och saknar gällande ordinarie pass kan du få ett provisoriskt, tillfälligt pass som då gäller för den aktuella resan, längst 7 månader. Avgiften i Sverige är 980 kronor. Ta med giltig legitimation. Provisoriskt pass för svenska medborgare utfärdas hos Polisen på vissa platser samt på Stockholm Arlanda Airport, Landvetters flygplats i Göteborg, Sturups flygplats i Malmö och på Skavsta flygplats i Nyköping. Vilka platser och mer information finner du om du klickar här!

Innan du reser bör du kontrollera följande:

  • Godtar landet du åker till ett svenskt provisoriskt pass?
  • Tillåter landet du reser till att du reser in utan att kunna uppvisa ett pass med returmöjlighet?
  • Accepterar flygbolaget ett pass utfärdat endast för en resa? Stämmer inte kolla info www.polisen.se/Service/Pass-och-id-kort/Provisoriskt-pass/ För pass som utfärdas i Sverige kan man självklart åka hem om man åkt ut, ingen mening att skaffa 7-månaderspass t ex för semesterresa till Thailand om du inte kan ta dig hem. För de provisoriska passen som utfärdas i utlandet gäller ”Om förhållandena kräver det kan en resa tur och retur medges”

 

Provisoriskt pass utfärdas endast för en resa som är nära förestående. Du måste veta hur länge passet ska vara giltigt och om landet du ska besöka godtar svenskt provisoriskt pass. Uppgifter får du lättast genom att kontakta respektive ambassad eller resebyrå. Visum krävs för USA-resenärer som inte har maskinläsbart pass.

För barn under 18 år krävs att en vårdnadshavare är närvarande vid ansökningstillfället. Tänk på att ”Blankett för vårdnadshavares medgivande” ska vara ifylld av samtliga vårdnadshavare även vid ansökan om provisoriskt pass.

 

Provisoriskt pass utomlands

Ett provisoriskt pass som utfärdas utomlands gäller endast för en enkel resa, till exempel en resa åter till det land där den svenske medborgaren är bosatt eller åter till Sverige.

I utlandet är det svenska ambassader, samt vissa generalkonsulat och konsulat som utfärdar provisoriskt pass se information på www.swedenabroad.com. Finns det ingen svensk representation i landet kan en svensk medborgare få hjälp av ett annat EU-lands representation. Detta pass är inte maskinläsbart. Ansökan om provisoriskt pass utomlands på en ambassad eller generalkonsulat kostar 1 600 kronor.