Äntligen sänks SINK-skatten!

I 2014 års budgetproposition kommer nu beslutet som många väntat på – en sänkning av SINK-skatten. Skatten ”Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta”, som den egentligen heter, sänks från 25 till 20 procent. Svenskar i Världen och många av dess medlemmar har under en längre tid legat på regeringen för att få till stånd en sänkning – ett arbete som nu alltså äntligen givit resultat.

– Detta är ett mycket glädjande besked, säger generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist. Äntligen får även utlandssvenskarna ta del av skattelättnaderna och vi vet att det gör stor skillnad för många av våra medlemmar.

I morgon presenteras budgetpropositionen i sin helhet och Svenskar i Världen kommer förstås att fortsätta bevaka frågan och publicera mer information på vår hemsida. Kommentarer om den sänkta SINK-skatten kan du göra på vår Facebook-sida alternativt på vårt forum.

Läs mer om