Vi behöver en egen ombudsman

– Utlandssvenskarnas parlament representerar ett viktigt demokratiskt initiativ som hjälper till att bevaka våra svenska världsmedborgares demokratiska rättigheter, sade Riksdagens talman Per Westerberg när han i veckan öppnade Utlandssvenskarnas parlament 2013.

Diskussionerna mellan det rekordstora antalet deltagare och inbjudna politiker resulterade i ett 25-tal viktiga resolutioner såsom bland annat ett fortsatt fokus på frågan om sänkt SINK-skatt, förenkling vid passförnyelse, ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer vid stora krissituationer i utlandet samt utlandssvenskarnas behov av en egen ombudsman.

Resolutionerna kommer inom kort att lämnas vidare till berörda politiker och myndigheter.

Utlandssvenskarnas Parlament

Foto: Riksdagens talman, Per Westerberg, invigde Utlandssvenskarnas parlament. Fotograf: Philip Bernhard

Utlandssvenskarnas parlament är ett forum där organisationen Svenskar i Världen tillsammans med utlandssvenskar, politiker och myndigheter diskuterar och sätter fokus på frågor som berör de 550 000 svenskar som studerar, arbetar eller av andra skäl bor utomlands. Som talmannen beskrev det:
– Era sammankomster har genom åren bidragit till viktiga ändringar i lagen såsom rätten att inneha dubbla medborgarskap och den utökade möjligheten till brevröstning världen över.

Men idag vill Svenskar i Världen också sätta fokus på hur vi i Sverige bättre kan tillvarata och stötta den resurs som de hemvändande svenskarna utgör. Hela 20 000 svenska medborgare återvänder varje år till Sverige vilket gör dem till den enskilt största invandrargruppen. För invandrare till sitt eget land saknar myndigheterna rutiner för återetablering och företagen kunskaper för att på bästa sätt utnyttja den unika kompetensen.