Hemvändarna är Sveriges största invandrargrupp

Sveriges befolkningBefolkningsmängden i Sverige hade i juni 2013 ökat till 9 596 436 personer enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. Det är en ökning med 40 543 personer sedan årsskiftet och den största på många år. Högst procentuell ökning, 2 procent, hade rikets till ytan minsta kommun Sundbyberg, medan Sorsele minskade med samma andel.

Den största invandringsgruppen var svenska medborgare. Dessa stod för nästan var femte invandring av totalen 52 816. Det är en marginell ökning jämfört med 2012. Efter svenskarna kom de största grupperna från Somalia och Syrien. Invandringen från dessa länder ökade kraftigt jämfört med 2012 medan invandringen av irakiska medborgare svarade för den största minskningen.