Äldre versioner av de svenska 50- och 1000-kronorssedlarna blir ogiltiga

 

De äldre versionerna av de svenska 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, blir ogiltiga efter den 31 december 2013. Det är första steget i det sedel- och myntutbyte som kommer ske i Sverige de närmaste åren när vi ska få nya sedlar och mynt.

Idag finns cirka 13 miljoner 1000-kronorssedlar och 4 miljoner 50-kronorssedlar av äldre versioner i cirkulation. Det motsvarar drygt 13 miljarder kronor som ska in till Riksbanken via bank och handel. 

Använd vid betalning eller sätt in
Till och med den 31 december 2013 kan 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband användas vid kontant betalning, växlas in vid växlingskontor eller sättas in på bank. Efter den 31 december 2013 och till och med den 28 februari 2014 har bankerna möjlighet att ta emot sedlarna för insättning. Efter det kan allmänheten lösa in de ogiltiga sedlarna hos Riksbanken mot en avgift.

 

Säkrare och lättare
Sverige får under 2015-2016 nya sedlar och mynt. Sedlarna ska få nya säkerhetsdetaljer och mynten blir mindre och lättare. Det innebär bättre skydd mot förfalskningar, enklare och billigare hantering av kontanter samt mindre belastning på miljön. Med två nya valörer, en 2-krona och en 200-kronorssedel minskar också antalet sedlar och mynt i samhället.

 

Läs mer på http://www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-mynt/ där du hittar mer information samt bilder på sedlarna som blir ogiltiga och de 50- och 1000-lappar som finns kvar.

 

 

Foto: De äldre 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband blir ogiltiga vid årsskiftet