Stor intresse för SVIV:s seminarium om rörlighet i Europa och råd inför utflytt!

Svenskar i Världens har hållit ett frukostseminarium på temat ”Rörlighet inom Europa och råd och tips inför utflytt- och hemflytt”. På plats fanns en expertpanel med representanter från olika myndigheter för att besvara frågor kring vilka dokument som behöver fyllas i och vad som är viktigt att tänka på vid flytten.

 

Men först inleddes morgonen med seminariets moderator, Pernilla Baralt, kommunikations- och pressansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige, som berättade om behovet av att öka rörligheten för att möta dagens ekonomiska kris. Hon talade också om att ”arbetskraftens rörlighet inte är en utgiftspost utan en nödvändighet”, varför EU måste se allvarligt på de tendenser som finns inom unionen att begränsa arbetskraftsinvandringen. Därefter talade Michael Treschow, ordförande i Svenskar i Världen, om företagandet i EU. Att det för många stora svenska företag är en självklarhet att specialister, chefer och annan personal flyttar ut i Europa.

– Det räcker inte med att skicka ut stora pärmar. Företagen måste via människor sprida kultur och värderingar för de utgör kittet som gör affären möjlig.­ Den inre marknaden i EU är vår hemmamarknad och där måste människor kunna flyttas efter behov.

–  Det har varit min största glädje i yrkeslivet, att få möta och se hur människor i andra länder gör och lyckas, avslutade Michael Treschow.

För att konkretisera olika situationer för utflyttare presenterades tre praktiska exempel för en expertpanel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Centrala Studiemedelsnämnden, CSN. Det blev mycket information om vilka blanketter som ska fyllas i och vilka webb-sidor som är viktiga. Efter frågestunden med många frågor från åhörarna stod det klart att varje enskild individ bedöms efter sin unika situation och att det är mycket frågor att sätta sig in i. Önskemål om en upprepning av seminariet har redan uttryckts – och det satsar vi på!

Foto: På plats för att svara på frågor var Marie-Louise Chardet, EURES rådgivare Arbetsförmedlingen, Veronika Gromniak, Skatteverket, Erik Bjärnebrand, Försäkringskassan samt Anna-Sara Arnardotter och Medea Eklund från Centrala Studiemedelsnämnden.