Äntligen – nu ska tidigare svenska medborgare kunna återfå sitt medborgarskap

Nu ska det äntligen bli möjligt att återfå sitt svenska medborgarskap för den som blivit av med det vid förvärv av annat medborgarskap. Förslaget presenterades när Medborgarskapsutredning överlämnade sitt betänkande till regeringen. En stor framgång för Svenskar i Världen som länge kämpat för att tidigare medborgare ska kunna återfå sitt svenska medborgarskap.

År 2001 blev det möjligt för svenskar att inneha dubbla medborgarskap. Det innebär att den som blir medborgare i ett annat land inte förlorar sitt svenska medborgarskap. När den nya medborgarskapslagstiftningen trädde i kraft kunde den som förlorat sitt medborgarskap under 1950 års lagstiftning ansöka om att återfå sitt svenska medborgarskap. Denna möjlighet var dock tidsbegränsad fram till 30 juni 2003 och under denna period hann endast ca 5 500 personer anmäla återfående av medborgarskap. Många klagade i efterhand på dålig information och att tidsfristen var för kort.

Medborgarskapsutredningen lägger nu fram ett förslag i sitt betänkande ”Det svenska medborgarskapet” SOU 2013:29 om att permanent införa möjlighet till anmälan för alla personer som önskar återfå sitt svenska medborgarskap. Ett ogift barn som inte har fyllt 18 år ska också förvärva svenskt medborgarskap när en eller båda av föräldrarna återfår sitt medborgarskap genom anmälan. Integrationsminister Erik Ullenhag välkomnar förslaget och ser positivt på dess utformning.

Sedan tidigare kan den som en gång varit svensk medborgare förvärva medborgarskap genom naturalisation, för detta krävs att den sökande har bott i Sverige i minst fem år. Viss dispens från hemvistkravet har emellertid förekommit för tidigare svenska medborgare och medborgarskap har därmed kunnat förvärvas betydligt tidigare. Men nu vill alltså utredningen att det ska bli möjligt att återfå medborgarskap även för de personer som inte nödvändigtvis har hemvist i Sverige.

Svenskar i Världen har under processens gång haft kontakt med de ansvariga utredarna och organisationen har sedan länge kämpat för att underlätta för de individer som önskar återfå sitt svenska medborgarskap. Vi på kansliet är därför mycket glada över det nya förslaget och hoppas att behandlingen av remissen går så snabbt som möjligt.

Utredningen presenterar även ett förslag om att barn som föds utomlands med ogifta föräldrar, ska erhålla svenskt medborgarskap även om enbart fadern är svensk medborgare.