10 procents medlemsrabatt på skatterådgivning

10 procents medlemsrabatt på skatterådgivningSom betalande medlem i Svenskar i Världen erbjuds du rabatt hos vår skatterådgivare Grand Thornton Expatriate Tax Services. De har expertiskunnande om internationella skatte – och  socialförsäkringsfrågor i samband med flytt mellan olika länder såväl som svenska och internationella skatte- och socialförsäkringsregler för den som överväger att flytta till eller från Sverige.

Det kan vara viktigt att tänka på att förflyttningar mellan länder kan ge upphov till både skatt- och rapporteringsskyldighet i länderna för dig som individ och för eventuell arbetsgivare eller det egna företaget.

Grand Thornton har en bred servicenivå och som medlem i Föreningen Svenskar i Världen bjuds du på de första 15 minuternas konsultation och därefter ges en rabatt om 10 procent på deras timpriser.

Mer information och hur du får rabatten finns på vår hemsida för medlemsförmåner, klicka här!