Nordiska systerorganisationerna möttes i Helsingfors

Den 4-5 februari hölls det årliga mötet för de nordiska föreningarna – denna gång stod vår systerorganisation Suomi Seura som värd i Helsingfors. Generalsekreteraren Karin Ehnbom-Palmquist träffade där även sina kollegor från Danes Worldwide, Norwegians Worldwide och Riksföreningen för Sverigekontakt. Gemensamma frågor som finansiering, medlemskap, sponsorship, statsbidrag, aktiviteter, medlemstidning, hemsida och sociala medier mm diskuterades.

– Vi kunde alla konstatera att vi driver många gemensamma frågor vilket innebär stora möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyte, summerade Karin Ehnbom-Palmquist. Vid nästa gång är det Svenskar i Världen som står värd för mötet som hålls i Stockholm i februari 2014.

Paula Selenius, Suomi Seura, Karin Ehnbom-Palmquist, SVIV, Lars Bergman, Riksföreningen Sverigekontakt, Anne Marie Dalgaard, Danes Worldwide och Hanne Aaberg, Norwegians Worldwide.
Foto: Paula Selenius, Suomi Seura, Karin Ehnbom-Palmquist, SVIV, Lars Bergman, Riksföreningen Sverigekontakt, Anne Marie Dalgaard, Danes Worldwide och Hanne Aaberg, Norwegians Worldwide.