Lansering av det svenska ordförandeskapet i GFMD

Sverige har tagit över ordförandeskapet i GFMD, Globalt forum för migration och utveckling som är en mellanstatlig, informell plattform för dialog om kopplingarna mellan migration och utveckling. Den är öppen för alla FN:s medlemsstater och sedan 2007 har fler än 160 stater regelbundet deltagit i GFMD:s årliga forum-möten. Vid invigningsceremonin berättade Tobias Billström om de svenska prioriteringarna.

Den 1 januari 2013 tog Sverige över ordförandeskapet i GFMD, vilket kommer att avslutas med ett forum-möte i Stockholm i maj 2014. Arbetet under det svenska ordförandeskapet kommer att ledas gemensamt av biståndsminister Gunilla Carlsson och migrationsminister Tobias Billström och för det praktiska genomförandet av ordförandeskapet ansvarar ett sekretariat i regeringskansliet, vilket leds av ambassadör Eva Åkerman Börje.

Vid lanseringen på Rosenbads konferenscenter berättade Migrationsminister Tobias Billström om de övergripande svenska prioriteringarna; att stärka utvecklingsperspektivet i GFMD, att öka de deltagande ländernas och övriga aktörernas engagemang och ägarskap av GFMD-processen – särskilt betonades civilsamhällets betydelse, samt att verka för en mer långsiktig finansiering av GFMD för att säkerställa forumets framtid och dess bidrag till den globala debatten.

SVIV var representerat genom styrelseledamoten Tove Livfendahl och generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist, som på bilden ses samtala med migrationsminister Tobias Billström.

Karin Ehnbom-Palmquist och Tobias Billström

Foto: Tove Lifvendahl