Håll ögonen öppna för en viktig enkätundersökning från Svenskar i Världen!

EnkätInom kort kommer vi på Svenskar i Världen att genomföra en enkätundersökning via e-mail, där vi kommer att fråga ett slumpmässigt urval av våra medlemmar vilka frågor ni tycker det är viktigast att Svenskar i Världen driver. Vi kommer också att undersöka hur våra informationskanaler utnyttjas samt hur ni föredrar att få information från oss.

– Vi hoppas på stort gensvar från våra medlemmar/communitymedlemmar så vi kan bli bättre och mer målinriktade i vår service, säger Louise Ling-Vannerus, kommunikationsansvarig på Svenskar i Världen.

Läs mer om