Etikregler för SVIVs webbsida

Vi har efter användarnas önskemål tagit fram etikregler som ska gälla i diskussionsforumet. I takt med att sidan vuxit och antalet användare ökat har behovet av gemensamma riktlinjer tillkommit. Vi hoppas nu att forumet framöver används till att utbyta idéer och kunskap som är relevanta för utlandssvenskar och våra vänner.

De grundläggande reglerna finns redan på hemsidan och följer gällande lagar. Därtill vill vi fastslå att följande uppförandekodex bör gälla för alla deltagare på hemsidan. Denna sammanfaller med vad som är gängse för diskussionsforum av denna typ. Syftet är att uppmuntra till livliga och tidvis intensiva diskussioner, men samtidigt visa respekt för andra.

  1. Inga angrepp på andras karaktär, bakgrund eller personlighet kan tillåtas.
  2. Respekt bör iakttas för andras rätt att uttala sina åsikter och smädande eller kränkande påhopp måste undvikas.
  3. Kritiska kommentarer som gäller andras personliga eller privata förhållanden hör ej hemma i Forum
  4. Obscena, pornografiska, hotfulla, rasistiska eller våldsuppmanande texter accepteras inte.
  5. Språket i Forum bör vara vårdat och svordomar, könsord eller andra provokativa ordval måste undvikas.

SVIV förbehåller sig rätten att radera inlägg som ej svarar mot de krav som uppställs ovan varvid författaren erhåller varning. Du som vill anmäla ett inlägg som du anser ej hör hemma hos oss klickar på den röda ikonen med ett vitt kryss i. Då skickas ett meddelande till sidans administratörer som avgör om inlägget ska tas bort eller ej.

Om deltagare i Forum har varnats men återkommer med inlägg som bryter mot dessa regler kan han/hon avstängas från hemsidan.

Karin Ehnbom-Palmquist
generalsekreterare