Born globals – världsvana från start

Traditionell internationalisering sker stegvis och försiktigt, med start i ett grannland. Men det finns företag som struntar i traditionen. Så kallade born global-företag verkar och växer globalt, redan från start. De är ofta högteknologiska, entreprenöriella och innovativa. Många är nischade, vilket bidrar till att hemmamarknaden snabbt känns för liten. Några svenska exempel på born globals är Spotify, Skype och Mojang – och fler lär det bli. Forskningen om dessa företag ökar och traditionellt drivna företag har mycket att lära av hur born globals verkar.

No text entered