Ordförande Michael Treschow i DI-intervju kring hemvändande svenskar

 

”Jag kräver inte att alla hemvändare 
ska tas emot med flaggor och blommor 
på Arlanda men jag är bekymrad över att 
vi inte har lyckats öppna den svenska 
arbetsmarknaden och ta tillvara denna 
enorma resurs”, säger han

 

”Jag kräver inte att alla hemvändare ska tas emot med flaggor och blommor på Arlanda men jag är bekymrad över att vi inte har lyckats öppna den svenska arbetsmarknaden och ta tillvara denna enorma resurs”. ”Att inte ha varit utomlands visar att man inte är intresserad av utlandet och då passar man naturligtvis mindre bra när exporten är den drivande kraften”, citeras vår ordförande i Svenskar i Världen, Michael Treschow, i tidningen Dagens Industri.
Artikeln bygger på diskussionerna som fördes vid seminariet kring Hemvändande svenskar som arrangerades av Svenskar i Världens Hemvändargrupp i samarbete med Ernst & Young.

För att läsa hela artikeln klicka här!

 

 

No text entered