Sverigebilden och vad vi gör av den

Sverigebildens betydelse i en alltmer globaliserad värld var temat när Fores höll frukostsemimarium. Vad har vi för bild av oss själva och hur ser andra länder på oss? Vad kan vi göra för att påverka bilden av oss och göra oss mer attraktiva?

I panelen fanns Eva Åkesson, rektor för Uppsala Universitet, Mikaela Valtersson, ordföranden i utredningen om cirkulär migration, Tove Lifvendahl, författare och styrelseledamot i Sverige i Världen samt Olle Wästberg, fd generaldirektör för Svenska Institutet. Moderator var Karin Zelano

Hur viktig är imagen för ett land? Väldigt viktig, konstaterar Olle Wästberg och förklarar att ett paket från Norge snabbt och lätt släpps igenom tullen in i Sverige medan ett paket från Pakistan röntgas och kontrolleras grundligt i flera dagar. Men bilden om Sverige då? Den är naturligtvis mer korrekt ju närmre man har till Sverige men i USA t ex, bygger den på en bild som skapades på 30-talet. Det är en bild av ett land med välfärd, konsensus, ingen korruption och med rationell, blond design.

Men sedan finns en fastställd bild som t ex Svenska Institutet vill kabla ut. Den ska stötta landet och vår exportindustri och inom t ex Volvo vill man att bilden av Sverige ska prägla det säkerhetstänkande som företaget vill stå för. Man vill också att bilden av Sverige ska vara positiv för att kunna locka utländska ingenjörer att flytta hit.

Men den image vi vill ha är inte säkert den image vi har fått och det är mycket svårt och tidskrävande att påverka. Och genom att vi är del i EU blir det ännu svårare, men allt viktigare. Vi måste ta hand om utländska studenter på ett bättre sätt, få bättre verktyg för att fungera i internationella sammanhang, stimulera rörlighet och vara mer intresserade och tillvarata människors internationella erfarenhet. De nätverk vi skapar kommer att vara mycket betydelsefulla för Sveriges framtida tillväxt.