Svenskar i Världen medverkar i SVD-bilagan ”Pensionera dig utomlands”

I en intervju med Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist presenterades Svenskar i Världens verksamhet på ett mycket positivt och informativt sätt. Bilagan innehöll även en intervju med vårt nya ombud i Portugal, Måns Höglund, där han berättade om drömmen och vedermödorna av att pensionera sig i den vackra hamnstaden Estoril samt, i en separat faktanotis, vad Svenskar i Världen kan göra för den som bor ute en kortare eller längre tid. (artiklarna finner du på sidorna 4-5 och 16)
Klicka på länken för att läsa bilagan.

No text entered