Dags att söka till universitet och högskolor

Nu är det dags att anmäla sig till vårens högskolestudier. Men vänta inte för länge för den 15 oktober är sista dagen.  

Den 15 september öppnade anmälan till kurser och program som startar vårterminen 2013. Anmälan är öppen till och med den 15 oktober kl. 24.00. 
www.antagning.se/se/start

Inga tryckta anmälningsblanketter 
VHS har beslutat att inte trycka upp någon anmälningsblankett till vårterminen 2013. 
Sökande som av olika skäl inte kan göra någon webbanmälan, får istället skicka ett brev till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. På VHS webbplats finns det instruktioner för hur en sådan brevanmälan ska göras: 
www.vhs.se/sv/Startsida-for-SYV/Regelverk/Nyheter-om-regelverk-och-tillampning/Nyheter-2012/Ingen-blankett-till-vt-2013/

Checklista som stöd och kom-i-håg: 
www.vhs.se/Global/SYV/Infomaterial%20faktablad/Hösten%202012/Checklista%20webbanmälan.pdf