Strindberg året 2012

Ytterliggare en stor svensk hyllas under 2012.

På bilden: August Strindberg. Bilden ägs av Strindbergmuseet. 

Det är inte bara Raoul Wallenbergs minne som uppmärksammas under 2012. Under året uppmärksammas även en av våra största och mest omdebatterade svenska författare, August Strindberg.

Det är Kulturrådet i samarbete med Svenska institutet som under 2012 kommer att anordna en rad olika arrangemang för att hedra minnet av författaren till svenska klassiker som Röda rummet och Hemsöborna.

De olika typer av aktiviteter som kommer att äga rum under 2012 sträcker sig från allt från pjäser och utställningar till seminarium och konserter. Många av arrangemangen kommer att äga rum utanför Sverige. Gå in på Strinberg2012.se och se om det annordnas någon aktivitet i din hemstad.