SVIV hos Migrationsminister Billström

fcbdb36SVIV:s Hemvändargrupp uppvaktade migrationsminister Tobias Billström den 2 november.

Styrelseledamot Staffan Paues och författare Ewa Hedlund påtalade det orimliga i att Sveriges migrationspolitik helt bortser från den största invandrargruppen; de ca 20 000 återvändande utlandssvenskarna!

Många hemvändande svenskar har svårt finna sig tillrätta och deras kompetens tas sällan tillvara i det svenska näringslivet.

Vid mötet överlämnade SVIV en skrivelse med förslag till åtgärder;

A) att bredda svensk migrationspolitik till att även omfatta stöd till återvändande svenskar, vår största invandrargrupp

B) att inrätta ett särskilt departement efter modell från Indien; ”The Ministry of Overseas Indian Affairs”

Här kan du läsa skrivelsen i sin helhet

Migrationsministern visade stort intresse för frågan och lovade undersöka möjligheterna till att tillmötesgå SVIV:s förslag.