Miljöpartiet startar lokalavdelning i New York

Miljöpartiet har startar en lokalavdelning i New York. Avdelningen ska inte ställa upp i några val, utan ska istället ”skapa ett nätverk av engagerade människor” och göra så att ”intresserade svenskar i New York nu får en mer naturlig koppling tillbaka till den gröna rörelsen och politiken i hemlandet”.

”I en globaliserad värld med globala hot och möjligheter känns det nu som att det är dags att höja blicken. De utmaningar den gröna rörelsen vill hantera begränsas inte till statsgränser. Vi tror att det finns ett stort intresse att som utlandssvensk kunna engagera sig på ett mer aktivt sätt än att bara poströsta vart fjärde år. Därför känns det rätt för oss att nu starta en lokalavdelning utanför Sveriges gränser.”, skriver företrädare för Miljöpartiet i en debattartikel.

 

”Då MP New York inte kommer att ställa upp i några val, får medlemmarna mer tid och möjlighet att arbeta med politikutveckling och att hitta nya former för engagemang, något som kan inspirera resten av partiet och förhoppningsvis den svenska politiken i allmänhet.”, fortsätter de.

 

Läs hela debattartikeln här.