Ingen sänkning av SINK-skatten 2012

Det blir ingen sänkning av SINK-skatten 2012. Regeringen föreslog i våras att en sänkning på 5 % skulle ske, men ändrar sig nu och sänkningen finns inte med i den budgetproposition som publicerats idag. Finansminister Anders Borg hänvisar till det ekonomiska läget som anledning till att flera påtänkta skattesänkningar inte kommer ske.

”Med årets budget tar regeringen ansvar för Sverige i en turbulent tid. För att motverka krisens effekter, förbättra de långsiktiga förutsättningarna för jobb och tillväxt samt förstärka välfärden föreslår regeringen åtgärder för sammanlagt 15 respektive 17,3 miljarder kronor för 2012 och 2013. Då finns samtidigt säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna för att säkra att Sverige kan hantera en ännu sämre utveckling om skuldkrisen blir djup och långvarig med stora effekter på den svenska ekonomin.”, skriver regeringe i ett pressmeddelande.

 

”Regeringen tar ansvar för att Sverige står väl rustat att möta effekterna av den statsfinansiella oron i omvärlden. Människor ska känna sig trygga med att skolan, sjukvården och omsorgen fungerar även när det är oroligt i omvärlden. Och genom att värna en trygghetsbuffert har vi samtidigt handlingsutrymme att möta en sämre utveckling”, säger finansminister Anders Borg.

 

Läs mer om budgeten på regeringens hemsida.