Från sagoland till framtidsland – en bok om utlandssvenskarna

JordglobTove Lifvendahl har skrivit boken Från sagoland till framtidsland om utlandssvenskarna och deras relation till Sverige. Boken, och dess budskap om att utlandssvenskarnas erfarenheter inte tas tillvara, har uppmärksammats på Svenska Dagbladets ledarsida.

Boken omskrivs i en ledare i Svenska Dagbladet. Där beskrivs den som att ” Med underlag från forskning och med träffande inklipp från populärkultur tecknar Lifvendahl det moderna Sveriges utveckling. Hon problematiserar vår ovilja att ta intryck av dem med andra erfarenheter än vi och kopplar detta till en ursvensk rädsla för förändring.”.

”Om vi i Sverige är sena att imponeras av andras framgångar och lära där av, är vi desto villigare att exportera våra egna folkhemska ideal. För varje kommissionär vi har skickat till EU har uppfattningen att det krävs en svensk för att lära dem där nere såväl demokrati som jämställdhet förstärkts. Generöst erbjuder vi export av socialpolitiska system och idéer. Frågan är om vi alls är intresserade av vad de utlånade eller utvandrade svenskarna har att berätta när de kommer tillbaka.”, står det i ledaren.

Läs hela ledaren här.

Läs mer om