Utlandssvenskarnas parlament

Utlandssvenskarnas ParlamentUtlandssvenskarnas parlament 2010 ägde rum den 18 augusti i Stockholm. Arbetsgrupperna antog många resolutioner om frågor som är viktiga för utlandssvenskarna. Dessa ska nu SVIV arbeta vidare med. Tack till alla som kom till parlamentet och bidrog med sin erfarenhet som utlandssvensk!

Arbetsgruppen ”Medborgarrättsfrågor” antog återigen en resolution om att de som förlorat sitt svenska medborgarskap och missat att återta det under övergångsreglerna måste få en chans till ett förenklat återtagande av medborgarskapet. De kommenterade också att det är anmärkningsvärt att inget hänt i frågan trots att det verkar finnas ett politiskt stöd för att förenkla reglerna.

Arbetsgruppen ”Utlandssvenskarna och Sverige” tyckte att kontakten och informationen mellan utlandssvenskarna och ambassaderna måste öka. De antog också att en speciell valkrets bör inrättas för utlandssvenskarna, detta för att öka valdeltagandet och kontakten med svensk politik.

Arbetsgruppen ”Skatter, pensioner och försäkringar” diskuterade olika frågor, men uttryckte också en uppgivenhet inför att återigen anta en resolution om att SINK-skatten bör sänkas och helst avskaffas.

Arbetsgruppen ”Kultur och information” diskuterade hur utlandssvenskar kan bidra till att sprida svensk kultur. De poängterade också vilket viktigt skyltfönster svenska ambassader är för svensk kultur och hur förödande det är om ambassaderna inte utnyttjas för att visa upp svensk kultur, eller till och med läggs ner.

Arbetsgruppen ”Villkor vid ut- och hemflytt” uppmärksammade att det för utlandssvenskar som flyttar ut eller hem ofta är frustrerande att olika tjänstemän på samma myndighet ger olika besked om hur regler ska tillämpas. De föreslog att det på varje myndighet ska finnas experter som sysslar med just ut- och hemflytt och kan svara korrekt på frågor från utlandssvenskar.

Arbetsgruppen ”Förskola, skola och ungdomsfrågor” antog bland annat resolutioner om att statsbidrag ska utgå också till förskolebarn. Grunden för statsbidraget ska vara det svenska medborgarskapet.

Arbetsgruppen ”Högre utbildning och forskning” antog resolutioner om den nya antagningen till den svenska högskolan där meritvärderingen gör att studenter med utländsk gymnasieexamen blir förfördelade. Systemet arbetas nu om och SVIV ska bevaka att värderingssystemet blir jämlikt.

De fullständiga resolutionerna från Utlandssvenskarnas parlament presenteras inom kort på hemsidan.