Utlandssvenskar bör ses som en tillgång

”Utlandssvenskar skulle kunna vara en resurs i arbetet med att modernisera bilden av Sverige utomlands. Istället för att se denna stora grupp som förlorad bör den användas som en nationell tillgång”, skriver SVIV:s generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist och Ewa Hedlund journalist och författare till Utvandraren.nu i Svenska Dagbladet.

”Antalet svenskar utomlands har ökat kraftigt de senaste årtionden. Enligt en enkät, genomförd våren 2011 av föreningen Svenskar i världen, SVIV, finns det 546 595 utlandssvenskar. Det är fler än antalet invånare i Sveriges näst störta stad, Göteborg. Utlandssvenskar är en anonym grupp men skulle kunna utgöra en resurs i arbetet med att modernisera bilden av Sverige utomlands och därigenom stärka förtroendet för Sverige som ett modernt land som strävar efter jämlikhet, öppenhet, hållbar utveckling och ett rättvist samhälle.

I dagens globaliserade värld där information sprids i realtid via internet, Twitter, bloggar och Facebook kan ett land inte längre enbart förlita sig till traditionell diplomati där regeringar har kontakt med varandra. Många av de problemställningar som regeringar brottas med, såsom klimatförändringar, hållbar utveckling, terrorism, demokrati och mänskliga rättigheter kan inte hanteras utan att engagera en bredare global allmänhet.”, skriver de i debattartikeln.

 

Läs hela debattartikeln här.