Uppskattad ombudsträff i Stockholm

Den 16 augusti hölls en mycket trevlig och uppskattad ombudsträff i SVIV:s lokaler i Stockholm. Ca 25 ombud från hela världen deltog och aktuella frågor såsom medlemsvärvning, tidningen Svenskar i Världen och medlemsförmåner diskuterades.

Detta tillfälle att personligen diskutera med ombuden om vad de tycker att SVIV ska ägna sig åt och vad de behöver för att genomföra sitt uppdrag uppskattades mycket av SVIV:s generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist och kansliet. Den Powerpoint-presentation som tagits fram som stöd till ombuden när de presenterar föreningen visades och diskuterades också.

 

Ombudsträffen följdes av ett mycket uppskattat besök på SVIV:s medlemsföretag Oriflame i Stockholm.