Ewa Hedlund berättar om Utvandraren.nu

Journalisten Ewa Hedlund har för föreningen Svenskar i Världens räkning undersökt och skrivit om utlandssvenskarna, vilket resulterat i boken Utvandraren.nu – Från emigrant till global svensk. Ewa presenterar boken på Utlandssvenskarnas Parlament 18 augusti, men svarar också här på några frågor om undersökningen.

Ladda ner boken klicka här

Vad har du själv för bakgrund som utlandssvensk?

Jag har bott i Bryssel i 24 år där jag först arbetade som journalist
och sedan som talesperson för bland andra EU-kommissionär Margot
Wallström. Jag flyttade tillbaka till Sverige våren 2010.

 

Hur gick du tillväga när du letade efter utlandssvenskarna?

Utgångspunkten var att jag ville intervjua olika slags svenskar som
flyttat utomlands av olika skäl. Tack vare Svenskar i världens breda
nätverk och mina egna kontakter lyckades jag få kontakt med olika
kategorier utlandssvenskar i fyra världsdelar, alltifrån studenter,
praktikanter, au-pair, back-packers, till utsända från företag och
organisationer, egenföretagare, diplomater, hemarbetande och pensionärer.

Vad var den mest intressanta slutsatsen du drog från din undersökning?

Att det råder så stor okunskap i Sverige om utlandssvenskarna. En
vanlig attityd är att en utflyttad svensk är en förlorad svensk medan man
i grannlandet Finland tycker att en utflyttad finländare är en tillgång
för landet. Det finns 546 595 potentiella svenska ambassadörer runt om i
världen som kan bidra till att öka kunskapen om och intresset för Sverige,
svenskt näringsliv och samhälle.

 

Stämde det du fick reda på i undersökningen överens med din egen erfarenhet som utlandssvensk?

Ja, i stort sett. Jag delar många utlandssvenskars uppfattning om att
utflyttade svenskar är en outnyttjad resurs i främjandet av Sverigebilden.
Jag delar också många hemvändares uppfattning om att Sverige i hög grad
ignorerar den erfarenhet och kunskap som utlandssvenskar för med sig
tillbaka till Sverige. Ett litet land som Sverige borde istället ta
tillvara på den samlade erfarenheten hos en halv miljon utlandssvenskar.