Åsikter om de räddade ambassaderna

Många åsikter har framförts efter beskedet att en uppgörelse mellan regeringen och Socialdemokraterna räddar de nedläggningshotade ambassaderna. Bland andra Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet behandlar nyheten på sina ledarsidor. Frågan debatteras även på SVIV:s forum.

”Nu har S och regeringen backat från tidigare låsta positioner och kommit överens om mer pengar. Ambassaderna blir kvar. Ibland höjer sig politiken över partigränserna och låter det nationella intresset komma i första hand.”, skriver ledarskribenten Claes Arvidsson i Svenska Dagbladet.

 

”Beslutet var huvudlöst redan när det fattades i december, och Carl Bildt var misstänkt snabb med att verkställa riksdagens beställning. I ett halvår har berörda utlandsmyndigheter fått ägna sig åt att skrota den egna verksamheten i stället för att fokusera på Sveriges intressen. Det har kostat skattemedel, energi och goodwill – helt i onödan.

 

Men hellre att beslutet rivs upp än att det fullföljs. Sverige finns inte på för många platser i världen utan för få. Det är en illusion att tro att man kan sköta kontakter med andra länder från en dator i Stockholm eller genom sporadiska inflygningar. Långsiktiga relationer och professionellt underrättelsearbete kräver ständig närvaro”, skriver ledarskribenten Peter Wolodarski i Dagens Nyheter.