Utlandssvenskar förlorar svenskt medborgarskap vid 22 års ålder

De som har svenskt medborgarskap men som aldrig har bott i Sverige förlorar automatiskt sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder – om annat medborgarskap finns. För att få behålla medborgarskapet måste en ansökan göras till Migrationsverket innan 22 års ålder.

”Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du: är född utanför Sverige, aldrig har bott här och inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Observera att du inte förlorar ditt svenska medborgarskap om detta skulle leda till att du blir statslös.

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år.” skriver Migrationsverket.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Ladda ner blanketten ”ansökan om att behålla svenskt medborgarskap, nr 302021”.

 

Bilden: det nya svenska passet, foto Rikspolisstyrelsen.