Föreningen Svenskar i Världen utser nya ungdomsombud

Föreningen Svenskar i Världen har under våren utsett fem nya ungdomsombud på olika platser i världen. Ungdomsombudens roll är att vara en kontaktperson för unga svenskar i området, och dessutom leda föreningens ungdomsverksamhet på platsen.

Cecilia Sjöberg är föreningens ungdomsombud i Santiago, Chile. Hon arbetar inom FN-systemet för ILO.

Arvid Ågren är ungdomsombud i Toronto, Kanada. Där är han antagen till doktorandutbildningen i Biologi, och har tidigare varit ordförande för Scandinavian Society vid Edinburghs universitet.

Arvid Ågren, ungdomsombud i Toronto, Kanada.

Arvid Ågren, ungdomsombud i Toronto, Kanada.

Erik P.O. Berggren är ungdomsombud i London, Storbritannien. Där studerar han Business Management på King’s College.

Saga Forsmark har under våren varit föreningens ungdomsombud i Bogotà, Colombia, där hon arbetat med ett miljöprojekt om cykling.

Katarina Lundberg är nytt ungdomsombud i Moskva, Ryssland. Hon har nyligen tagit examen från Russian Plekhanov University of Economics, där hon bland annat tidigare varit hjälpperson för svenska studenter.

Katarina Lundberg

Katarina Lundberg, ungdomsombud i Moskva, Ryssland.

– Svenskar i Världen har i och med kampanen Reach Out 2011 haft som ambition att öka vårt nätverk av ombud och nå ut till nya grupper utlandssvenskar. Därför är vi mycket glada över att kunna utnämna nya ungdomsombud. Ett stort antal unga svenskar jobbar och studerar på olika platser i världen, och det är självklart att SVIV ska kunna finnas som en resurs och en träffpunkt för dem, säger Svenskar i Världens generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist.

Ungdomsombudens kontaktuppgifter finner du under fliken ”ombud”. Vill du bli ungdomsombud på din ort? Kontakta Johannes Danielsson som arbetar med ungdomsfrågor, på parlamentet@sviv.se för mer information om vad uppdraget innebär.