Svenskar underrepresenterade bland FN-anställda

Utrikesdepartementet har tagit fram en rapport som visar att svenskar är underrepresenterade bland FN-anställda jämfört med Sveriges ekonomiska bidrag till FN, skriver tidningen Riksdag och Departement.

FN”På flera sätt kan man säga att Sverige är en stormakt inom de multilaterala organisationerna. I pengar räknat tillhör vi oftast de största givarna till olika FN-organ. Men andelen svenskar i denna värld minskar stadigt. I slutet av 2009 fanns cirka 420 svenskar anställda i FN-systemet eller hos någon av utvecklingsbankerna, vilket motsvarar 1 procent.

Sämst företrädda är svenskarna i organ som UNAIDS och UNFPA, som sysslar med hiv/aidsfrågor respektive familjeplanering. Detsamma gäller de regionala utvecklingsbankerna.

Det finns dessutom väldigt få FN-chefer med svensk bakgrund (se faktaruta). Ungefär 30 personer på högre positioner i det multilaterala systemet är chefer. De flesta har tagit sig dit på egen hand, inte genom svenska rekryteringsansträngningar”, skriver tidningen Riksdag och Departement.

Utrikesdepartementet vill nu vända trenden genom flera åtgärder.

Läs hela artikeln på tidningen Riksdag och Departements hemsida.

Läs mer om