Skandinaviska skolan i Bryssel förlorar del av statsbidrag

Skolverket stoppar för första gången statsbidragen till en svensk skola utomlands. Detta framförallt för att de tar ut höga elevavgifter. En tredjedel av skolans bidrag hålls nu tillbaka av Skolverket, skriver Sveriges Radio.

Skolan får kritik både för sina höga avgifter och brister i undervisningen. Skolverket tycker att avgifterna är oskäliga då andra svenska skolor i Europa har hälften så höga avgifter.

 

Angående undervisningens brister säger skolans rektor Kristy Lundström; ”Vi måste absolut följa inspektionens rapport här och vi måste möta de krav vi har på oss. Vi är en svensk skola utomlands och vi serverar många familjer som har ett behov av vår skola, och vi tycker att det är väldigt viktigt att vi fortsätter vår verksamhet.”.

 

Skolverket håller på att granska alla svenska skolor utomlands och hittills har ingen klarat sig utan anmärkning. Elevunderlaget i skolorna sviktar då många istället väljer internationella skolor. ”Jag tror att den här skolformen är konstruerad för en annan tid och det finns alternativ som man kan välja utomlands” säger Björn Persson från Skolverket till Sveriges Radio.

 

Läs hela artikeln på Sveriges Radios hemsida.