Högskoleverket vill se över antagningsregler

Högskoleverket vill att regeringen ska göra en översyn av de nya antagningsreglerna. Detta bland annat då sökande med utländska gymnasiebetyg hamnar i en egen grupp och är det för få sökande i den gruppen kommer ingen in – oavsett betyg.

”Uppföljningen visar också att sökande med utländska toppbetyg inte har antagits. De nya reglerna innebär nämligen att personer med utländska gymnasiebetyg placeras i en egen urvalsgrupp och om det är få sökande till en utbildning finns det risk att det inte skapas några platser alls för dessa personer. Universiteten och högskolorna har gått miste om nästan hälften av de sökande med utländska betyg och maximala meriter. Men här har regeringen redan aviserat att denna urvalsgrupp ska tas bort till hösten 2012 så att personer med utländska betyg ska kunna konkurrera på samma villkor som sökande med svenska betyg.”, skriver Högskoleverket.

Läs mer på högskoleverkets hemsida.