Bildt uppmanas att gå S till mötes om ambassaderna

En rad debattörer som protesterat mot nedläggningen av ambassaden i Vietnam, skriver nu på SvD:s hemsida att de uppfattar att socialdemokraterna försöker sträcka ut en hand mot regeringen för att rädda de nedläggningshotade ambassaderna. De uppmanar utrikesminister Carl Bildt att gå dem till mötes.

”(…) nu finns i socialdemokraternas motion med anledning av regeringens vårproposition skrivningar som kan uppfattas som ett försök att hitta en lösning. På helårsbasis är S beredd avsätta 50 miljoner kronor (redan under 2011 avsätts 25 miljoner kronor) för att ”stärka exportstödet mot viktiga tillväxtekonomier som Vietnam, Malaysia, Angola och Argentina”.”.


”Förslaget i S-motionen är alltså inriktad just på fyra av de länder där våra ambassader hotas av nedläggning. Vi uppfattar att man från socialdemokratisk sida nu försöker sträcka ut en hand i syfte att nå en överenskommelse med regeringen. Utrikesminister Bildt konstaterade i januari på Brännpunkt i SvD att regeringens beslut i december var olyckligt och drabbade ambassader i länder med betydande potential för framtiden och att Sverige i en tid av globalisering behövde vara mer – och inte mindre – närvarande runt om i världen.”, skriver debattörerna.

 

Läs hela debattinlägget på Svenska Dagbladets hemsida här.