Regeringen föreslår sänkning av SINK-skatten från 2012

SVIV har nått framgång i kravet på sänkning av SINK-skatten, till glädje för 150 000 utlandsboende pensionärer!

I ett dokument från Finansdepartementet, där förslag inför budgetpropositionen 2012 går ut på remiss, föreslås SINK-skatten sänkas från 25 till 20% från 1 januari 2012.

"I ett läge då många andra länder lider av åtstramningar och svaga ekonomier växer Sveriges ekonomi sig allt starkare. Det ska vi utnyttja för att se till att fler kommer i arbete och att satsningar på välfärden kan genomföras", säger finansminister Anders Borg inför budgetpropositionen 2012.

Föreningen Svenskar i Världent tycker att det är glädjande att ett långvarigt krav från SVIV på att SINK-skatten ska ses över nu har förverkligats och att SVIV:s och många medlemmars aktiva lobbyarbete har krönts med framgång.

 

Läs hela dokumentet från Finansdepartementet här.