Regeringen föreslår förändring av CSN-lånen

Regeringen föreslår en förlängning av återbetalningsskyldigheten av CSN-lån till 25 år. Viktigt att notera är också att de som är återbetalningsskyldiga till CSN och som inte finns i folkbokföringen föreslås bli skyldiga att hålla CSN informerad om sin adress.

Regeringen föreslår också att utbetalandet av studiemedel ska kunna vara kopplat till antalet högskolepoäng och inte endast studieveckor, under vissa omständigheter. 

 

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

 

Läs hela propositionen här.