Förenklingar för migranter till och från Sverige föreslås

Det är den statliga Kommittén för cirkulär migration som bland annat föreslår att man ska kunna få med sig a-kassan utomlands och att det ska bli enklare att få tillbaka ett avsagt svenskt medborgarskap.

”Vi anser att cirkulär migration innebär en trefaldig vinst. Dels för individen, dels för mottagarlandet som får kompetens och nya impulser och dels för ursprungslandet som får tillbaka ny kunskap,” säger kommitténs ordförande Mikaela Valtersson (MP) till tidningen Riksdag och Departement. En rad förenklingar för de som arbetar eller studerar i Sverige med uppehållstillstånd presenteras också.

 

Föreningen Svenskar i Världen har länge kämpat för att de som avsagt sig sitt svenska medborgarskap där dubbla medborgarskap inte varit tillåtet ska kunna återfå det i en förenklad process. Utredningen föreslår att det krav som nu finns på att man ska ha bott i Sverige under 18 års ålder i sammanlagt tio år borttages. ”En stark anknytning till Sverige grundad på tio års hemvist kan alltså enligt vår mening uppnås även under vuxen ålder.”, anser kommittén.

 

Läs hela utredningen här.

 

Läs tidningen Riksdag och departements artikel här.