Utredning om ”Utrikesförvaltning i världsklass” klar

Utredningen har genomförts av landshövding Peter Egardt på regeringens uppdrag och har nu överlämnats till utrikesminister Carl Bildt. Peter Egardt har också gjort ett debattinlägg där han bland annat skriver att ”nedläggningar av beskickningar som är centrala för svensk politik och svenskt näringsliv ska inte göras.”.

”Utredningen föreslår också bedömningsgrunder som ger mer precis vägledning om var och i vilken form svensk utlandsnärvaro är motiverad. Sverige ska självfallet öka närvaron i ett land när detta är viktigt och dra ner närvaron när så är möjligt. Men en minimal svensk närvaro är normalt att föredra framför ingen närvaro alls. Nedläggningar av beskickningar som är centrala för svensk politik och svenskt näringsliv ska inte göras.” skrev utredaren Peter Egardt på DN Debatt i tisdags.

 

”Kraven på svensk utrikesförvaltning ökar. Omvärldens snabba utveckling och en hårdnande global ekonomisk konkurrens bidrar till detta. Utredningens direktiv föreskriver att de förslag som jag lägger ska kunna genomföras inom nuvarande budgetramar. De reformer som föreslås kan i princip finansieras genom de effektiviseringsåtgärder som rekommenderas. Men enligt mitt förmenande måste regeringen ha ett Regeringskansli med en strategisk internationell utblick, en stark och effektiv utrikesförvaltning och en ändamålsenlig svensk diplomatisk närvaro i utlandet. Det behövs för att framgångsrikt driva och försvara svenska intressen.”.

 

Läs hela utredaren Peter Egardts inlägg på DN Debatt.

 

Läs utredningen i sin helhet här.

 

 

Läs mer på UD:s hemsida.

 

Bilden: landshövding Peter Egardt, fotograf Patrik Lestander.