Debatt om avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar

Regeringen kommer inom kort lägga fram en proposition om avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar. Hanna Hallin från tankesmedjan Sektor 3 kritiserar i en debattartikel i Svenska Dagbladet att avdraget endast ska gälla hjälporganisationer,

”I regeringens förslag på avdragsrätt uppmuntras givande till en organisation som rycker in vid miljökatastrofer, men inte till de organisationer som driver på för en bättre miljö. Stöd till barn med missbrukande föräldrar anses vara mer värt ekonomiska fördelar än stöd till nykterhetsrörelsen. De som sätter upp soppkök kan stödjas men inte de som driver mötesplatser som bygdegårdar och Folkets hus.”, skriver Hanna Hallin. Detta då organisationer som försöker påverka politiskt ska vara undantagna från avdragsrätten. Hallin föreslår att avdragsrätten ska gälla alla ideella organisationer, stiftelser och trossamfund som har allmännyttiga ändamål.

 

Läs hela Hanna Hallins debattartikel här.

 

Läs svaret från Kristdemokraterna här.