Anmälningsperioden till svenska högskolor inledd

Anmälningsperioden till svenska högskoleutbildningar har nu inletts. Sista anmälningsdag för höstterminen 2011 är den 15 april.

Information om ansökningsprocessen och de olika utbildningarna finns på hemsidan www.studera.nu. Det är också på den hemsidan som man ansöker till högskoleutbildningarna.

 

Sverige har nu infört anmälnings- och studieavgifter för de studenter som inte är svenska medborgare eller medborgare i ett EU- eller EES-land. För andra medborgarskap se information här.Svenska medborgare som utvandrat måste dock styrka sitt medborgarskap vid ansökan (sker genom kopia av pass eller utdrag från skatteverket).