Varning för bedragare!

Ibland registrerar sig användare på SVIV:s hemsida enbart för att försöka lura av medlemmar kontonummer och pengar. Det är viktigt att aldrig lämna ut sitt kontonummer eller skicka pengar till okända!

Om du får ett sådant e-mail på SVIV:s hemsida, kontakta omgående kansliet på e-mail: svenskar.i.varlden@sviv.se eller telefon +46 (0) 8 783 81 81.

 

Dessa användare blockeras givetvis omgående från hemsidan.